Priser og leverancebeskrivelser

Prisen for et nøglefærdigt bjælkehus afhænger bl.a. af følgende forhold:

  • Bjælkedimension (fra 88*180 mm til 202*260 mm)

  • Taghældning (stejl taghældning øger materialeforbruget)

  • Tagmateriale (let eller tungt tag /tagpap eller tagsten)

  • Indvendige vægge (gibsplader,  20*180 mm log panels …)

  • Etager (et- eller toplans)

  • Facadehøjden (oftes 2,5 meter)

  • Husets størrelse (små huse er dyrere pr. m2)

  • Husets udformning (jo flere hjørner øger prisen)

  • Ønsker til installationer, inventar mv.

Når vi har en grundskitse af huset og har talt om ovenstående har vi et godt udgangspunkt for at beregne et overslag på bjælkehuset.
Ønsker I at få leveret materialerne til råhuset og selv opføre bjælkehuset, kan prisen komme ned på ca. kr. 3.000,- pr. m2.

 
 
 

 Helårshuse(pdf- fil)

   

Fritidshuse(pdf- fil)

 
Til Forsiden