Det gode indeklima

Alle har gavn af et godt indeklima, hvilket et bjælkehus er kendt for. Det skyldes bl.a., at bjælkehuset ”ånder” - dvs. træet optager og afgiver fugt i modsætning til andre byggematerialer. Herudover opleves ikke i samme omfang statisk elektricitet, hvor støv hvirvles rundt i rummene, som i et traditionelt stenhus.

Mange har desværre allerede konstateret overfølsomhedssygdomme som astma og allergi, hvorfor de nu vælger at bo i bjælkehus.

For at minimere risikoen for astma og allergi er det også vigtigt at hele projekteringsfasen af bjælkehuset bliver nøje overvejet og gennemgået. Her tænkes på valg af ventilation, øvrige byggematerialer og hvordan bjælkehuset indrettes samt bygges.

Finlog tilbyder dig derfor rådgivning til hvordan du rent praktisk kan sikrer dig et godt indeklima. Vi har også kontakt med Astma-Allergi Forbundet, som gerne vil være behjælpelige med besvarelse af yderligere spørgsmål om overfølsomhedssygdomme.

 
 
 
 

Den firkantede Bjælke

   

Det gode indeklima

   

Vedligeholdelse